Network

Sorry, the map feature is not available in the area.

The core business of Kerry Logistics Czech Republic encompasses international freight forwarding, and supply chain solutions. Within these areas, we are able to provide shipping by ocean, air, rail and road freight as well as upstream value-added services such as quality control, labelling, reworking, and more.

Our client base includes companies of all sizes across a spectrum of industries that strive to expand and grow successfully in new markets. We help them to compete by optimising their supply chains, reducing cost, and minimising delay. Leveraged by our powerful network we successfully drive our client’s businesses at the global, regional and local level. With Kerry Logistics’ service locations all over the world, you have a locally-based, global player as your logistics partner.

Maintaining excellent long-term relationships with our subcontractors, we ensure high quality and flexibility of our services.

Key Facts

 • 10+ staff
 • Number of offices: 1
 • Warehouse space: Warehousing services in cooperation with local partners
 • Airports served: Vienna
 • Seaports served: Hamburg (DE), Koper Port (SI)
 • Certificates & Licenses: ISO 9001, ISO 14001

Services and Products

Service Portfolio

 • Ocean freight
 • Air freight
 • Road freight
 • Multimodal transportation
 • Europe-China Railway solutions
 • Customs brokerage
 • Warehousing & distribution
 • Supply Chain solutions
 • Value-added services
 • Track & Trace

Range of Products

 • High value cargo
 • Bonded goods
 • Perishable goods
 • Time definite products
 • Special commodities

Contact our Kerry Logistics office in Brno to request details and learn more about our services.

Klíčovou činností společnosti Kerry Logistics Czech Republic je mezinárodní zasilatelství a řešení dodavatelských řetězců. V těchto oblastech jsme schopni poskytovat námořní, leteckou, železniční a silniční nákladní dopravu, stejně jako služby s přidanou hodnotou např.: kontrola kvality, označování, přepracování a další.

Naše klientská základna zahrnuje společnosti všech velikostí v celé řadě průmyslových odvětví, které se rozvíjí a úspěšně rostou na nových trzích. Pomáháme jim konkurovat optimalizací jejich dodavatelských řetězců, snižováním nákladů a minimalizací zpoždění.

Využitím naší výkonné sítě úspěšně řídíme naše klientské aktivity na globální, regionální a místní úrovni. S Kerry Logistics a jeho pobočkami po celém světě máte globálního hráče a logistického partnera.

Na základě vynikajících dlouhodobých vztahů s našimi subdodavateli zajišťujeme vysokou kvalitu a flexibilitu našich služeb.

Klíčová fakta

 • 10 a více zaměstnanců
 • Počet kanceláří: 1
 • Sklady a skladování: Skladové služby ve spolupráci s místními partnery
 • Používaná letiště: Vídeň a Praha
 • Používané námořní přístavy: Hamburg (DE), přístav Koper (SI)
 • Certifikáty a licence: ISO 9001, ISO 14001

Služby a produkty

Portfolio produktů

 • Námořní přeprava
 • Letecká přeprava
 • Silniční přeprava
 • Multimodální přeprava
 • Řešení železniční přepravy Evropa – Čina
 • Celní služby
 • Skladování a distribuce
 • Řešení dodavatelského řetězce
 • Služby s přidanou hodnotou
 • Track & Trace

Nabídka služeb

 • Zboží s vysokou hodnotou
 • Zboží pod celním dohledem
 • Zboží podléhající zkáze
 • Časově definované produkty
 • Speciální komodity

 

Pro získání podrobností a více informací o našich službách kontaktujte naši kancelář Kerry Logistics v Brně.

Brno

Šmahova 311/113
CZ-627 00 Brno
Czech Republic

phone+420 548 1330 30
fax+420 548 1330 50
timezone12:17

Šmahova 311/113
CZ-627 00 Brno
Czech Republic

phone+420 548 1330 30
fax+420 548 1330 50
timezone12:17
We use Cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to browse this site, you give consent for Cookies to be used. For more details.
Accept