Network

Sorry, the map feature is not available in the area.

Kerry Logistics Sweden is your first stop for international freight forwarding, warehousing & distribution services, and supply chain solutions. Strategically located in the textile city Borås, close to Gothenburg Landvetter airport and Gothenburg port, Kerry Logistics acts as your locally-based logistics partner with a global network.

At our warehouse facilities, experienced teams offer customised end-to-end solutions for clients across a spectrum of industries, such as Fashion & Lifestyle, Electronics & Technology, FMCG, and Industrial & Material Science.

Backed by flexible freight forwarding services, we connect our clients with the world, and support their continual growth and expansion in old and new markets.

We successfully combine local expertise and client proximity with the comprehensive footprint and infrastructure of the group in Greater China and the ASEAN region. Leveraged by strong partnerships with major air, ocean and road carriers, we offer reliable and competitive international logistics solutions.

 

Key Facts

 • 50+ staff
 • Number of offices: 1
 • Warehouse space: 14.000 m² bonded warehouse (owned) 5.000 m² warehouse (rented)
 • Certificates & LicensesAEO, IATA

Services and Products

Service Portfolio

 • Ocean freight
 • Air freight
 • Road freight (own trailers)
 • Multimodal transportation
 • Europe-China Railway solutions
 • Break Bulk services
 • In-house Customs brokerage
 • Supply Chain solutions
 • Value-added services
 • Track & Trace
 • Warehousing & distribution
  • Inventory Management
  • Supply Chain Services
  • E-commerce platform
  • High security storage & logistics handling

Range of Products

 • Overweight, oversized cargo
 • High value cargo
 • Garment-on-hangers (GOH)
 • Dangerous goods
 • Bonded goods
 • Temperature controlled shipping
 • Perishable goods
 • Time definite products
 • Special commodities

 

Contact our Kerry Logistics team in Borås to request details and learn more about our services.

Kerry Logistics (Sweden) AB är ditt första val gällande internationella transporter, spedition, lagerhållning & distributionstjänster samt supply chain lösningar. Strategiskt placerat i textilstaden Borås, med närhet till Göteborg Landvetter flygplats och Göteborgs Hamn, så är Kerry Logistics din lokala logistikpartner med ett starkt globalt nätverk.

I vår lagerverksamhet arbetar erfarna team som erbjuder skräddarsydda lösningar för kunder inom många olika branscher – allt från Fashion & Lifestyle, Electronics & Technology, FMCG samt Industrial & Material Science.

Med flexibla transportlösningar kopplar vi samman våra kunder med omvärlden och tillsammans bidrar vi till deras kontinuerliga tillväxt och expansion inom såväl gamla som nya marknader.

På ett framgångsrikt sätt kombinerar vi vår lokala kompetens och kundnärhet med vårt omfattande globala nätverk. Vi finns med egna kontor i 51 länder.

Genom framgångsrika samarbeten med utvalda partners inom flyg-, sjö- och vägtransporter, kan vi erbjuda pålitliga och konkurrenskraftiga internationella transport och logistiklösningar.

Nyckelfakta

 • Anställda: 50
 • Antal kontor: 1
 • Lageryta: 14 000 m2 tullager
 • Certifikat & Licenser: AEO, IATA

Tjänster och Produkter

Våra tjänster

 • Sjötransporter
 • Flygtransporter
 • Vägtransporter (egna trailers)
 • Multimodala transporter
 • Egna järnvägslösningar mellan Europa och Kina
 • Break bulk
 • Tulltjänster (intern)
 • Supply Chain-lösningar
 • Value added services
 • Tracking
 • Lagerhållning & distribution
  • Lagerhantering/Inventering
  • Supply Chain-tjänster
  • E-handelslösningar
  • Hög lagersäkerhet

Produktsortiment

 • Överdimensionerat gods
 • Varor med högt värde
 • Hängande gods
 • Farligt gods
 • Tullgods
 • Kyla- och värmetransporter
 •   Tidsbestämda leveranser

 

Kontakta vårt Kerry Logistics-kontor i Borås för mer detaljer samt för att få reda på mer om våra tjänster.

Gothenburg

Segloravägen 26
Box 210
SE-501 13 Borås
Sweden

Segloravägen 26
Box 210
SE-501 13 Borås
Sweden

We use Cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to browse this site, you give consent for Cookies to be used. For more details.
Accept